Back to the article Montujeme keramický strop 1 / 17

5. PRI KOMÍNEDetaily, ako sú komínová výmena, otvor v strope a ďalšie, by mali byť súčasťou projektovej dokumentácie stropu. foto: Wienerberger