Back to the article Montujeme keramický strop 1 / 17

4. UKLADANIE NOSNÍKOVPostupujeme podľa plánu kladenia. Minimálna úložná dĺžka nosníkov je 125 mm. Vzdialenosť medzi nosníkmi určia stropné vložky na koncoch nosníkov. foto: Wienerberger