Back to the article Montáž svetlovodu 2 / 24

2. Na odtok vody sa nad svetlovod do podstrešnej fólie umiestni odvodňovací žľab, ktorý doložíme okolo svetlovodu krytinou.

13 velux big image