Back to the article Montáž strešného okna 1 / 13

baumax radí Horná hrana okna má byť približne 2 m nad podlahou. Spodná hrana je pri kývavom okne zvyčajne 90 cm nad podlahou. kresba: VELUX