Back to the article Montáž strešného okna 1 / 13

3. Fólia Po kúpe a dopravení okna na miesto montáže začneme s prípravou na montáž. Najprv musíme v strešnej konštrukcii zhotoviť vhodný otvor. Preto odstránime sadrokartónové dosky, fólie a tesnenia. kresba: BauMax