Back to the article Montáž strešného okna 9 / 13

4. Laty Na vonkajšej strane strešného plášťa odstránime škridly a potom prepílime strešné laty. Pri profilovanej strešnej bude potrebné medzi spodným rámom okna celého radu škridiel ponechať medzeru 10 cm. kresba: BauMax