Back to the article Montáž strešného okna 1 / 13

5. Krokvy Ideálne je, ak sa okno zmestí medzi dve susedné krokvy a na okrajoch ešte ostáva medzera 2 až 3 cm. V iných prípadoch musíme prepíliť aj krokvu (krokvy) a vykonať tzv. tesársku výmenu (odrezaného kusa) krokvy. kresba: BauMax