Back to the article Montáž strešného okna 1 / 13

8. Uholníky Najprv pripevníme montážne uholníky na rám okna. Montážne uholníky sa umiestňujú k rohom okna, prípadne v strede dlhších strán. Až potom umiestnime rám okna na latovanie. kresba: BauMax