Back to the article Montáž strešného okna 1 / 13

10. Skrutkovanie Krídlo vyberieme. Montážne uholníky pripevníme dlhými skrutkami k strešným latám. Na vyrovnanie rámu v rovine strechy môžeme pod uholníky v rohoch podložiť špeciálne plastové montážne kliny. kresba: BauMax