Back to the article Montáž strešného okna 1 / 13

7. Krídlo Na jednoduchšiu montáž vyberieme krídlo okna. Zasklenie okna je dosť ťažké, takže sa nám s prázdnym rámom bude oveľa lepšie manipulovať. kresba: BauMax