2 / 32

Po dokončení 2. vrstvy celoplošného opláštenia priečky sa spoje medzi doskami vyplnia tmelom a do základného tmelenia sa vloží výstužná páska. Povrch sa celoplošne vystierkuje finálnym tmelom.

Zdroj: Knauf
Späť na článok

Montáž sadrokartónovej priečky – 2. časť opláštenie

2 / 32