22 / 32

Ak sa pri opláštení nechá prečnievajúca doska cez roh, je možné ju skrátiť ručnou pílkou.

Zdroj: Knauf
Späť na článok

Montáž sadrokartónovej priečky – 2. časť opláštenie

22 / 32