24 / 32

Veľmi dôležité je na strane, ktorá sa bude upravovať tmelom, pravouhlú hranu šikmo zrezať odlamovacím nožom, aby vznikla škára na vytmelenie.

Zdroj: Knauf
Späť na článok

Montáž sadrokartónovej priečky – 2. časť opláštenie

24 / 32