Back to the article Montáž odkvapov 13 / 18

Prednú časť kotlíka zasunieme do prednej časti žľabu. Kotlík otočíme. kresba: Ruukki