Back to the article Montáž odkvapov 1 / 18

Ohneme zadnú prírubu zásuvky okolo zadného návalku, čím kotlík pripevníme. kresba: Ruukki