Back to the article Montáž odkvapov 1 / 18

Nainštalujeme aj rohové kusy, pričom medzi jednotlivými dielcami nechávame medzeru 1 až 2 mm. kresba: Ruukki