Back to the article Montáž odkvapov 8 / 18

Na lepšie utesnenie používame tmel na odkvapy. Po nanesení tmelu uzavrieme zámok žľabovej spojky. Aj vnútornú stranu je vhodné utesniť tmelom. kresba: Ruukki