Back to the article Montáž odkvapov 3 / 18

Viacvrstvová ochrana oceľového plechu proti korózii: pozinkovanie, pasivačný a základný náter, polyesterový náter foto: Ruukki