Back to the article Montáž odkvapov 1 / 18

Polkruhové žľaby možno predĺžiť pomocou žľabovej spojky. kresba: Ruukki