Back to the article Latovanie na uloženie škridiel a vetranie strechy 1 / 19

6. BRNKAČKAHorizontálne šnúrovanie zaisťuje rovnobežnosť latovania – používame pri ňom šnúru s farbou (hlinkou), tzv. „brnkačku“. Línie nanášame na krokvy či kontralaty. Foto: Stanislav Botur