Späť na článok Ako zhotoviť drevený krov sedlovej strechy 1 / 18

NÁKRES KROVU Najskôr sme začali s ukladaním krokiev v najširšej časti stavby. Krokvy sú vyznačené zelenou farbou. Červenou farbou sme vyznačili krokvy v oblasti prístreška a modrou v dlhšej užšej časti stavby. Menšie strechy (červená a modrá farba) „vchádzajú“ do najväčšej. Tieto krokvy sme osádzali na krokvy vyznačené zelenou farbou, namiesto použitia tzv. krokiev úžľabia.

NÁKRES KROVU Najskôr sme začali s ukladaním krokiev v najširšej časti stavby. Krokvy sú vyznačené zelenou farbou. Červenou farbou sme vyznačili krokvy v oblasti prístreška a modrou v dlhšej užšej časti stavby. Menšie strechy (červená a modrá farba) „vchádzajú“ do najväčšej. Tieto krokvy sme osádzali na krokvy vyznačené zelenou farbou, namiesto použitia tzv. krokiev úžľabia.