Späť na článok Ako zhotoviť drevený krov sedlovej strechy 5 / 18
Zdroj: Pavol Szabó

19 PavolSzabo Krokvy sme zväzovali 2 rovnobežnými klieštinami a spájali sme ich závitovými tyčami s priemerom 10 mm. Odpílené sú reťazovou pílou.

19 PavolSzabo Krokvy sme zväzovali 2 rovnobežnými klieštinami a spájali sme ich závitovými tyčami s priemerom 10 mm. Odpílené sú reťazovou pílou.