Späť na článok Ako na rekoštrukciu balkóna a terasy 1 / 11

8. LEPENIE DLAŽBYLepiace malty triedy S1 alebo S2 je potrebné nanášať obojstranne na vyzretý podklad i zadnú stranu dlažby, aby vzniklo spojenie s podkladom, bez dutín a medzier. Foto: Mapei SK