Späť na článok Ako na rekoštrukciu balkóna a terasy 2 / 11

2. KÚTY A NÁROŽIAV mieste styku podlahy so stenou a do kontrolných škár vyhotovených v spádovom poteri zapracujeme do prvej vrstvy hydro­izolačnej stierky pogumovanú pásku. Foto: Mapei SK