Späť na článok Ako na rekoštrukciu balkóna a terasy 1 / 11

4. VPUSTYAk sa nachádzajú na terase, do čerstvej vrstvy hydroizolačnej stierky uložíme aj izolačnú manžetu na úpravu vpustu. Prestierkujeme ju ďalšou vrstvou. Foto: Mapei SK