Späť na článok Ako na rekoštrukciu balkóna a terasy 3 / 11

3. TESNIACA PÁSKAV ploche sa hydroizolácia vystužuje sklotextilnou mriežkou odolnou proti alkáliám. Po vyschnutí prvej vrstvy sa aplikuje druhá, aby celková hrúbka bola 2 mm. Foto: Mapei SK