Back to the article Ako murovať s brúsenou tehlou 1 / 27

24. OBMUROVANIE OKNAOkenné a dverové otvory vymurujeme pomocou krajových tehál (K-1/2) a tepelnoizolačnej malty. Foto: Heluz