Back to the article Ako murovať s brúsenou tehlou 25 / 27

27. ZAKRYTIE FÓLIOUZhotovené murivo chránime pred poveternostnými vplyvmi. Murovacie prvky nesmú byť pred ďalším murovaním namrznuté, mastné, zaprášené alebo inak znečistené. Foto: Heluz