Back to the article Ako murovať s brúsenou tehlou 1 / 27

26. MURÁRSKA HYDROIZOLÁCIANa ochranu tehál pred vodou odporúčame zhotoviť hydroizolačný pás, ktorý pritavíme na prvý rad tehál a na vodorovný hydroizolačný pás. Foto: Heluz