Back to the article Ako murovať s brúsenou tehlou 1 / 27

12. HOTOVÝ 1. RADTehly ukladáme tesne k sebe na zraz, potom škáru zamaltujeme. Zvislú škáru typu pero – drážka nemaltujeme. Foto: Heluz