Back to the article Ako murovať s brúsenou tehlou 9 / 27

9. IZOLÁCIA POLYSTYRÉNOM Na elimináciu možných tepelných strát v mieste spojenia muriva a betónového základu môžeme do tehál vsypať drvený polystyrén. Foto: Heluz