Back to the article Ako murovať s brúsenou tehlou 1 / 27

7. UKLADANIE – ODREZOKTehly ukladáme do maltového lôžka od krajov do stredu steny pozdĺž napnutej šnúry. V mieste, kde nemožno uložiť celú tehlu, použijeme odrezok. Foto: Heluz