Back to the article Ako murovať s brúsenou tehlou 1 / 27

3. ZAKLADACIA MALTAHrúbka vyrovnávacieho maltového lôžka zo zakladacej malty je najmenej  10 mm. Ak je hrubšie ako 40 mm, treba podklad vyrovnať v dvoch pracovných záberoch. Foto: Heluz