Back to the article Ako murovať s brúsenou tehlou 1 / 27

2. ROVNOSŤ ZALOŽENIAZvláštny dôraz kladieme na rovnosť založenia. Dosiahneme ju pomocou špeciálnej vyrovnávacej súpravy. Na murovanie použijeme tehly bez prachu a nečistôt. Foto: Heluz