Back to the article Ako murovať s brúsenou tehlou 1 / 27

1. PODKLADPod budúcim murivom na základovej doske musí byť zhotovená hydroizolácia. Materiál a časti stavby nesmú byť namrznuté, mastné, zaprášené alebo inak znečistené. Foto: Heluz