Back to the article Zabudovanie sprchovacieho kúta 1 / 25

23. Silikón po aplikácii vtlačíme do škáry a uhladíme prstom namočeným do saponátu (aby sa silikón nelepil na prst). Ak chceme mať istotu, že prebytkom silikónu neznečistíme okolie, oblepíme pred nanášaním silikónu boky tmeleného miesta maskovacou maliarskou páskou. Tú ešte pred zatuhnutím silikónu odstránime.