Späť na článok Zabudovanie sprchovacieho kúta 22 / 25

22. Rovnakým spôsobom zatmelíme po celej dĺžke spoj vaničky a steny sprchovacieho kúta. Na túto prácu zrežeme dýzu kartuše len tak, aby otvor zodpovedal veľkosti tmelenej škáry.