Back to the article Zabudovanie sprchovacieho kúta 1 / 25

21. Sanitárnym silikónovým tmelom zatmelíme škáry na styku dlaždicového obkladu a U-profilov sprchovacieho kúta, prípadne aj styk steny sprchovacieho kúta a U-profilov.