Back to the article Zabudovanie sprchovacieho kúta 19 / 25

19. Zmontovanú kabínu zasunieme do pripravených U-profilov na stenách. Vyrovnáme ju tak, aby dobre dosadala na vaničku sprchovacieho kúta a aby hrany boli presne vo zvislej aj vodorovnej polohe.