Back to the article Zabudovanie sprchovacieho kúta 1 / 25

16. Všetky dielce vyrovnáme tak, aby dvere dobre doliehali, hladko sa pohybovali a boli zarovnané aj so stenami kabíny.