Back to the article Zabudovanie sprchovacieho kúta 1 / 25

14. Vsadíme všetky tesniace dielce. Musíme pracovať pozorne, pretože akékoľvek netesnosti by sa nám počas prevádzky vypomstili.