Back to the article Zabudovanie sprchovacieho kúta 1 / 25

12. Podľa návodu zmontujeme najprv steny kabíny. Dávame pozor, aby sme (najmä pri montáži skiel do rámov) jednotlivé dielce nepoškriabali.