Back to the article Zabudovanie sprchovacieho kúta 1 / 25

7. Lepidlo necháme zatvrdnúť. Po zatvrdnutí lepidla vaničku ešte zložíme a skontrolujeme tesnosť všetkých spojov. Potom vaničku na odpadové potrubie nasadíme definitívne. V prípade pevného odpadového potrubia ju nasadíme pomocou tvarového krúžku na odpadový sifón. Oba dielce zvnútra zoskrutkujeme (skrutkou alebo napájacím kusom a špeciálnym kľúčom).