Back to the article Zabudovanie sprchovacieho kúta 3 / 25

3. Ak je naša vanička vybavená pružným odpadovým potrubím (harmonikou), pripojíme k nej ešte pred inštaláciou kompletnú zostavu na odpad. Nesmieme zabudnúť na všetky tesnenia.