Back to the article Svojpomocná stavba teplovzdušného kozuba 1 / 9

2. PRVÉ ZAKÚRENIEPoužili sme starú komínovú rúrku. Nastala chvíľa prvého otestovania. Každému želáme prežiť ten skvelý pocit, keď prvýkrát zakúrite vo svojom kozube. foto: Pavel Tesárek, svepomoci.cz