Back to the article Sadrokartón zvládnete sami 13 / 14

3.Do profilov R-UW sa voľne zasunú stojkové profily R-CW. Tie musia byť kvôli možným priehybom stropu kratšie o cca 10-15 mm ako je výška miestnosti. Maximálna osová vzdialenosť R-CW profilov je 600 mm. FOTO Rigips