Back to the article Sadrokartón zvládnete sami 3 / 14

6.Po opláštení jednej strany priečky treba osadiť  v jej dutine všetky potrebné inštalácie – elektrické rozvody, vodu a kúrenie. Musíme pritom dodržať zásadu, že šírka otvorov v profiloch R-CW môže byť min. o 10 mm menšia ako je šírka profilu. FOTO Rigips