Späť na článok Prah na mieru za 1 euro! 15 / 27

15. TVAROVANIEHrubé tvarovanie uskutočníme elektrickým hoblíkom. Riadime sa pri tom ryskami, ktoré sme si na materiál zakreslili pri zameriavaní. Foto: Marcela Gigelová