Back to the article Obnova starého stropu za 19 €! 1 / 39

4. PREBRÚSENIEPri prasklinách zmenšíme výškové rozdiely prebrúsením. Brúsna mriežka s najhrubším zrnom urobí prácu, ktorú potrebujeme. foto: Milan Gigel