Back to the article Obnova starého stropu za 19 €! 34 / 39

1. PREHLIADKAZ rebríka vykonáme dôslednú prehliadku stropu. Našli sme praskliny, vydutú omietku, ale aj chýbajúce časti, ktoré bude treba nahradiť. foto: Milan Gigel